Bilimsel Temeli

Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun

uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır. Zaten diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standardlarının çoğunda da öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenir.

Uygulama Alanları
 
Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir. Muayene yüzeylerine ulaşabilirlik durumuna göre gerektiğinde endoskoplar gibi yardımcı gereçler de kullanılabilir.
 
Uygulama
 
Çoğu durumda muayene yüzeyi hazırlığı olarak yüzey temizliği yapılması istenmez. Daha doğrusu yüzeyin, beklenen hataların en iyi görüneceği şekilde olması gerekir. Yeterli ışık şartları altında ve uygun bakma açılarında inceleme yapılmalıdır.

Kullanılan EN ve ISO Standardları
 
Genel:

EN 13018 - Tahribatsız muayene-Gözle muayene-Genel kurallar
ISO 3057 - Tahribatsız muayene-Metalografik replika tekniği ile yüzey muayenesi
EN ISO 3058 - Tahribatsız muayene-Gözle muayene için yardımcı malzemeler-Düşük büyütmeli büyüteçlerin seçilmesi

Kaynaklar:

EN 970 - Ergitme kaynaklarının tehribatsız muayenesi-Gözle muayene
EN 25817 - Çelikte ark kaynaklı birleştirmeler-Kusurlar için hata seviyeleri klavuzu

Dökümler:

ISO 10049 - Alumiyum alaşımı dökümler-Gözeneklerin değerlendirilmesi için gözle muayene
ISO 11971 - Çelik dökümlerin yüzey kalitesi için gözle muayene

Hızlı Erişim

Akreditasyonlar & Yetkiler

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Online Başvur

Tüm başvurularınız için tıklayınız.

Sorgula & Randevu Al

Sertifika ve Rapor sorgulamaları için tıklayınız

Dokümanlar  & Formlar

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Kullanıcı Girişi

Tüm müşteri ve denetçi kullanıcı işlemleriniz için tıklayınız

Müşteri Anketleri

Müşteri anketlerimize ulaşmak için tıklayınız

Hizmetlerimiz