Kızgın Su Kazanı

KIZGIN SU KAZANI

Yüksek basınç altında sıcak su üreten kazanlara Kızgın su kazanı denir. Kızgın su kazanlarında 120 derece üzerinde sıcak su üretilir. Kızgın su kazanları özellikle merkezi sistemlerde tercih edilmektedir. Bu kazanlardaki sıcak suyu belli bir derecede tutmak için sistemin basıncı sürekli olarak belli bir basınçta tutulmalıdır.

Gelişen teknoloji ile birlikte kızgın su kazanları da daha güvenli ve daha performanslı çalışmaktadırlar. Kızgın su kazanlarının güvenli çalışabilmeleri için mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Bu kontrollerin yapılması kazaların önüne geçer. Bu kazanlar yılda en az 1 kere kontrolleri yapılmaktadır.

Sıcak su kazanları “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne tabiidir. Kontrolleri bu yönetmelikte belirtilen ilgili maddelere göre yapılır. Avrupa standartlarına uygun olan bu maddelere uymak yasal bir zorunluluktur.

Artıbel Muayene, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği buhar kazanları kızgın su kazanı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır

 

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir