Kızgın Yağ Kazanı

KIZGIN YAĞ KAZANI

Endüstride ve işletmelerde kullanılan kızgın yağ kazanları su ve buharın ulaşamayacağı yüksek sıcaklıklara ulaşır. 300 derece ve yüksek sıcaklara ulaşmak için kullanılan kızgın yağ kazanları tehlikeli kazanlardır. Yatık ve dik olarak yerleştirilebilen bu kazanlar yüksek sıcaklıklarda düşük basınç altında çalışabilirler.

Kızgın yağ kazanları; Boya, Kimya, Ambalaj, Gıda, Yağ, Deri gibi bir çok sektörde kullanılmaktadır. Bu kazanlar benzin, mazot ve doğalgaz ile çalışanları bulunmaktadır. Sektöre göre farklı ebatlarda ve yakıt seçeneğine göre üretilen kızgın yağ kazanları yüksek sıcaklıklarda çalıştıkları için mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.Periyodik kontrol yapılan kızgın yağ kazanı önceden oluşabilecek kazaların önüne geçer. Bakım ve kontroller kanunen yasal bir zorunluluktur.

6331 sayılı kanun gereğince kızgın yağ kazanları “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği”ne tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen standartlar Avrupa standartlarında dır.

Artıbel, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği kızgın yağ kazanları kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

 

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir