YÖNETİM BEYANI

YÖNETİM BEYANI

ARTIBEL BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL GÖZETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Türkiye Cumhuriyeti ticari yasalarına uygun olarak kurulmuş limited şirket statüsünde bir özel şirkettir.

 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 212908 sicil numarası ile yayınlanmıştır. Bu değişiklik ticaret sicil gazetesinin 13 Kasım 2014 tarihli ve 8693 sayılı nüshasının 38. sayfasında yayınlanmıştır. (resmi gazetedeki bu son yayınlanış unvan ve adres değişikliği neticesindedir.); Ayrıca halka açık olarak www.ticaretsicil.gov.tr adresinden bu bilgilere ulaşıla bilinmektedir.
ARTIBEL, ISO 17021 standardına göre yönetim sistemleri belgelendirme, ISO 17020 standardına göre muayene, periyodik kontroller ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunmaktadır.
Bu taahhüt, ARTIBEL üst yönetimi tarafından verilir. ARTIBEL üst yönetimi tek ortaklı bir Genel Müdür’den oluşur.
ARTIBEL, politikaları gereği tüm kuruluşlara eşit mesafededir. ARTIBEL, tüm faaliyetlerinde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak tarafsız ve bağımsız bir yapı oluşturulmuştur. ARTIBEL adına gerçekleştirilen belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yer alan personel, kurullar, denetçiler ve teknik uzmanların kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.
ARTIBEL’ in, tüm birim ve fonksiyonlarında danışmanlık hizmetleri ile hiçbir ilişkisi yoktur, bu tür hizmetlerin sunumu resmi olarak yasaklanmıştır. Aday müşterilerin, danışmanlık hizmetlerini (eğer aldı iseler); nereden aldıkları yazılı olarak tespit edilmekte ve analiz edilmektedir.
Faaliyetler ve hizmetler yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak ehil personel tarafından yerine getirilecektir.
ARTIBEL, belgelendirmeyi verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dahil olmak üzere, belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetkiyi ve sorumluluğu üstlenmektedir. Ayrıca ARTIBEL Belgelendirme’nin belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirmeye dair kararlarını tam bağımsız olarak almasını sağlamaktadır.
ARTIBEL üst yönetimi, belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirmeye dair tüm faaliyetlerinde tarafsız olacaktır. ARTIBEL üst yönetimi, bünyesindeki her çalışanın tarafsızlığın önemini anlaması için gerekli eğitimleri sağlayacaktır.
ARTIBEL, faaliyetlerinin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz edecek ve tüm personeli tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu analiz sayesinde, faaliyetlerinde objektif olmayı sağlayacaktır.
ARTIBEL, personelinin gerek belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesinden gerekse kararlarının alınmasından sorumlu tüm personelinin tarafsızlık başta olmak üzere gizlilik, açıklık, sorumluluk ve yeterlilik ilkelerine sadık kalarak çalışacaklarını işe başlamadan önce imzalatacağı sözleşmeler ile taahhüt ettirecektir.
ARTIBEL, A-Tipi muayene kuruluşu olarak, muayenesini yaptığı herhangi bir kuruluşun tasarım, üretim, tedarik, kurulum, satın alma, kullanım ya da bakım hizmetlerinde yer almayacak ya da bu işlemleri yapan bir tüzel kişiliğin parçası değildir ve olmayacaktır.
ARTIBEL, belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak uygunluğu değerlendirilen ürünün; tasarım, üretim, montaj, dağıtım ya da bakım faaliyetlerini gerçekleştiren herhangi bir ekonomik operatörün ve bu işlemleri yapan bir tüzel kişiliğin parçası değildir ve olmayacaktır. Aynı zamanda imalatçının herhangi bir rakibinden bağımsız olarak yapılandırılmış bir üçüncü taraf kuruluştur.
ARTIBEL idarecileri ve uygunluk değerlendirme görevlerini yürüten personel aşağıdakileri yapamaz:
YÖNETİM BEYANI
Onay: Genel Müdür
DD-05/01.10.2015/Rev.00 Sayfa 2/2
(a); Görevlendirildikleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bütünlüğü veya kararlarının bağımsızlığı ile çelişen herhangi bir faaliyette bulunmak,
(b); Bağımsızlık, tarafsızlık ve objektiflik konusunda güveni zedeleyebilecek hizmet teklif etmek veya sunmak. Özellikle, değerlendirme kapsamındaki ürünün veya süreçlerin tasarımı, inşası, pazarlama ve bakımı için yasal gereklilikler konusunda ekonomik operatörlere veya ticari rakiplere son 3 yıl içerisinde danışmanlık hizmeti teklif etmemiş veya sunmamış olmak zorundadır. Bu durum ekonomik operatörler ve ticari rakipler için uygunluk değerlendirme faaliyetlerini veya tıbbi cihaz yönetmeliklerine veya ilgili standartlara ait müşteriye özgü olmayan genel eğitim faaliyetlerini engellemez.
ARTIBEL’de belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme prosesine erişim, müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hâlihazırdaki belgelendirme sayısına bağlı değildir.
Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ARTIBEL’ in saygınlığı açısından personelin sürekli kendilerini geliştirmesi, yenilemesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır.
ARTIBEL’ in ileride sunmayı planladığı hizmetler, belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinden tamamen bağımsız gerçekleştirilecektir.
Hizmetler sunulurken, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri baz alınacak olup ilgili standartların ve yönetmeliklerin ve rehberlerin gereklilikleri müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması ve ARTIBEL’ in ulusal ve uluslar arası arenada saygınlığını artırmak için titizlikle uygulanacaktır.
Ulusal ve uluslararası kurallara bağlı olarak kurduğumuz sistematik ile bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensipleri, çıkar çatışmasına sebep olacak durumların analiz edilmesi, kaynakların temini gibi hususlar dokümanlarımızda açıkça belirtilmiş ve beyan edilmiştir.
ARTIBEL olarak Avrupa birliği ve Türkiye sınırları içerisindeki her ilden gelen başvuruları cevaplayabilecek denetçi kadrosuna sahibiz. ARTIBEL olarak coğrafi sınırlarımızı bu ülkeler ile sınırlandırdığımızı, bu ülkelerden gelen her başvuruyu cevaplandıracağımızı taahhüt ederiz.
ARTIBEL’ deki tüm çalışanlar (belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme süreci çalışanları, tam zamanlı ya da yarı zamanlı denetçiler ve teknik uzmanlar); ve görev alan tüm kurul ve komite üyeleri üstlendikleri bütün görevlerde bağımsızdırlar ve ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları bu beyanla garanti altına alınmıştır.

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir