HİDRAFOR MUAYENESİ

HİDROFOR VE GENLEŞME TANKLARI PERİYODİK KONTROLLERİ

Hidrofor ; yüksek binalarda şebeke su basıncının yeterli olmadığı durumlarda şebeke suyunun veya depolardan basınçlı su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılır. Kısaca su basıncının yetersiz kaldığı her yerde kullanılan su basınçlandırma sistemleri diyebiliriz. Çoğunluğu elektrikle çalışan bu sistemler musluklarımızdan akan suyun basıncını arttırır.

Genleşme Tankı ; Genleşme tankı ( imbisat deposu ) kombi, kazan, merkezi sistemler de ısınan sıcak su hacminin artması ile oluşan fazla suyun sistemde bulunan boru ve mekanik parçaların yüksek basınçtan zarar görmemesi için kullanılır.

Hidroforların kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.

  •  Hidrofor Tankları
  • Membranlı (Diyaframlı)
  • Membransız  (Diyaframsız)
  • Denge Tankları
  • Genleşme Depoları

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ : TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir