YÜRÜYEN MERDİVEN VE BANTLARIN PERİYODİK KONTROLÜ

YÜRÜYEN MERDİVEN ve BANTLARIN PERİYODİK KONTROLÜ ,MUAYENESİ ve RAPORLANMASI

Artıbel, TURKAK'tan akredite belgelendirme kuruluşu olarak yönetim sistemleri denetim ve belgelendirme hizmetlerini sunmaktadır.

 ‘İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ’ gereği Yürüyen Merdiven ve Bantların periyodik kontrollerinin ve muayenesinin yapılması zorunlu tutulmuştur. Yürüyen Merdivenler, yılda en az  1 defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren rapor ve belge düzenlenmelidir.

Artıbel, yürüyen Merdiven ve Bantların yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020  ve “TS EN 115—1 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar İçin Güvenlik” standardına göre yapmakta ve bu standartta belirtilen önemli tehlikeler kontrol etmektedir..

Periyodik Kontroller için ilgili yönetmelik maddeleri;

  • Madde 7 — (1); İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
  • a); İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.
  • b); İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;
  • 1); Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,
  • 2); Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanacaktır.
  • c); Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır.
  • (2); İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulunacaktır.
  • (3); Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar yönetmelik Ek3 kısmında belirtilmiştir.

 

YÜRÜYEN MERDİVEN VE BANTLARIN PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ;

1-Mekanik Tehlikeler

2- Elektriksel Tehlikeler

3-Radyasyon Tehlikeleri

4-Yangın Tehlikeleri

5-Makina Tasarımında Ergonomik Esasların İhmal Edilmesi ile Ortaya Çıkan Tehlikeler

6-Kumanda Devresinin Arıza Yapması ile Ortaya Çıkan Tehlikeler

 

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir