TEHLİKELİ MADDE İŞLEMLERİ

TEHLİKELİ MADDE TANIMI

İnsanlara, diğer canlı organizmalara, mülke veye çevreye zarar verebilecek katı, sıvı veya gaz biçimindeki bir madde tehlikeli maddedir.

Tehlikeli maddeler radyoaktif, tutuşturucu, patlayıcı, zehirli,aşındırıcı, bio zararlı,patojen, alerjik,oksitlendirici,boğucu yada başka bir nitelikte zarar verici olabilirler.

Tehlikeli maddesin taşınması, depolanması, kullanımı ve bertarafı sırasında kapsadıkları riskleri hafifletmek için bazı uygulamalar gerekebilir.

Bu uygulamalar yukarıda bahsedilen iki temel kurala öncelik verilen toplumlarda ulusal ve uluslararaı yasalarla düzenlenmektedir.

Bu itibarla konunun kara/deniz/hava/demiryolu ulaşımı dışında çeşitli boyutları bulunmaktadır. Bunlara bağlı olarak tehlikeli madde taşıyan kaplar çok büyük önem taşımaktadır. Bu kaplar içine konan maddenin depolanması/taşınması/elleçlenmesi ve bertarafı sırasında çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.

Tehlikeli maddeler sadece yakıtlardan oluşmamaktadır, endüstride kullanılan kimyasallarıda içermektedir

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir