SIVI PENETRANT TESTİ (PT)

Prensip: Muayene yüzeyine açık süreksizlikler içine kapiler etki ile nüfuz etmiş olan penetrant sıvısı geliştirici tarafından tekrar yüzeye çekilerek süreksizlik ortaya çıkarılır.

Sınırlamalar: Muayene parçasının çok gözenekli bir yapıya sahip olması durumunda bu metodun sağlıklı uygulanması pek mümkün olmaz. 

Uygulama:

1. Ön-temizlik

2. Penetrantın uygulanması

3. Penetrasyon için bekleme

4. Ara-temizlik

5. Geliştirme

6. İnceleme

7. Değerlendirme ve rapor hazırlama

8. Son-temizlik

 

Kullanılan EN ve ISO Standardları


AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec. I, 

ASME Sec. V, ASME Sec. VIII, 

ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8, API 5L, API 1104, 

AWS D.1.1, 
 

 

 

 

 

 

 


 

STANDARTLAR


EN571-1 (EN ISO 3452-1) -Bölüm 1: Genel kurallar

EN 571-2 (EN ISO 3452-2) - Bölüm 2: Penetrant malzemelerinin muayenesi

EN 571-3 (EN ISO 3452-3) Bölüm 3: Referans muayene blokları

EN 571-4 (EN ISO 3452-4) Bölüm 4: Cihazlar
ISO 3059 - Tahribatsız muayene- Penetrant ve Manyetik parçacık muayeneleri-İnceleme şartları

EN ISO 23277 (Eski 1289) muayenesi-Kaynakların penetrant muayenesi-Kabul seviyeleri

EN 1371-1 - Dökümler-  -Bölüm 1: Kum, basınçsız ve düşük basınçlı kalıp dökümler

EN 1371-2 – Dökümler   -Bölüm 2: Hassas dökümler

EN 10228-2 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 2: Penetrant muayenesi

EN 10246-11 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi- Bölüm 11: Dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların yüzey kusurları için sıvı penetrantla muayenesi

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir