POZİTİF MALZEME TANIMLAMA

POZİTİF MALZEME TANIMLAMA ( PMI );


Pozitif malzeme tanımlama testi (PMI); malzemenin içeridinde bulunan  elementlerin tespit edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Malzemedeki elementlerin oranları tespit edilmeye çalışılmaktadır.

PMI testi yapılırken malzemeye X ışınları gönderilir ve spektrumlar ayırt edilerek malzemedeki element oranları tespit edilmektedir. Numunenin atomu tarafından yayılan X-ışınları numunede açık bir şekilde mevcut olan elemanlara özgü enerjiye sahiptirler. Yoğunluğu ve enerjiyi ölçerek kalitatif ve kantitatif analiz sağlayabilir.
Diğer bir deyişle, elemanları tanımlayabilir, her birinin konsantrasyonunu ölçebilir ve bunları ünite üzerinde görüntüleyebilir ve Pozitif Malzeme Tanımlaması yapabiliriz. Veriler üniteden indirilebilir ve referans veya rapor oluşturmak için kaydedilebilir.

PMI testi hem ana malzeme hem de bu malzemeye uygulanmak istenen dolgu malzemesi için de kullanılabilmektedir. Bu sayede kullanılmak istenen dolgu malzemesinin ana malzemeye uygunluğu tespit edilebilmektedir.

PMI testi uygulaması oldukça kolay ve hızlı sonuç alınan bir muayene metodudur. Özellikle yöntemin mobil olarak uygulanabilmesi, test cihazının taşınabilirliliği ve malzemeye zarar vermemesi bu metodun uygulanabilirliğini kolaylaştırmaktadır.


Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir