GİRDAP AKIM MUAYENESİ

GİRDAP AKIMLARI MUAYENESİ

Bir sarımdan değişken akım (AC); geçirildiğinde bu sarım etrafında bir manyetik alan meydana gelir.
Bu sarım elektriksel olarak iletken bir malzeme yüzeyine yaklaştırıldığında, sarımın değişken manyetik alanı malzeme yüzeyinde indüksiyon akımları oluşturur. Bu akımlar kapalı bir devre halinde akarlar ve Girdap akımları olarak adlandırılırlar. Girdap akımları da kendi manyetik alanlarını yaratırlar. Yaratılan bu ikincil manyetik alan ölçülerek yüzey hataları bulunabilir, malzemenin iletkenlik, geçirgenlik gibi parametreleri belirlenebilir.

Girdap Akımları Muayenesi elektriksel olarak iletkenliği bulunan tüm malzemelerde kullanılabilir. İletkenlik ve geçirgenliğe göre malzemenin sınıflandırılması da mümkündür. Ancak bu muayene yönteminin güvenilir ve doğru sonuçlar verebilmesi için uygulayıcısının tecrübesinin yeterli olması gerekir. Muayene sonucu tarama yönüne direk bağlı olduğu için uygulayıcı doğru yönlerde tarama gerçekleştirmelidir. Ayrıca muayene yapılacak yüzeyin temiz ve pürüzsüz olması ve özel referans blokları ile çalışılması gerekmektedir.

Uygulama Alanları
 Bu metot elektriksel olarak iletken olan bütün malzemelerde (bakır, aluminyum, vb.); yüzey ve yüzey altı süreksizliklerinin tespiti için kullanılır.Bunlardan başka kaplama kalınlığı veya ince metal levhaların kalınlığı ölçümleri de yapmak mümkündür.
 Kullanılan EN ve ISO Standartları
 Genel:
EN ISO 15548-1 - Tahribatsız muayene - Girdap akımı ile muayene - Teçhizat özellikleri ve doğrulama - Bölüm 1: Cihaz özellikleri ve doğrulama

EN ISO 15548-2 - Tahribatsız muayene - Girdap akımları muayenesi - Teçhizat karakteristikleri ve sağlaması - Bölüm 2: Prob özellikleri ve doğrulama
EN ISO 15548-3 - Tahribatsız muayene - Girdap akımları muayenesi - Teçhizat karakteristikleri ve sağlaması - Bölüm 3: Sistem özellikleri ve doğrulama
EN ISO 15549 - Tahribatsız muayene - Girdap akımları muayenesi - Genel kurallar
Kaynaklar:
EN ISO 17643 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Karmaşık düzlem analizi ile kaynakların girdap akım muayenesi
EN 1971-2 - Bakır ve bakır alaşımları - Dikişsiz yuvarlak bakır ve bakır alaşımı borulardaki kusurlaların ölçümü için girdap akım muayenesi - Bölüm 2: İç yüzeyde iç problu yöntem

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir