ISO 9001 KALITE YÖNETIM SISTEMI AKREDITE BELGELENDIRME

Artik bugünün dünyasi çok küçülmüs, enformasyon, teknoloji ve iletisim alanindaki büyük gelismeler toplumlari kiyasiya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelismelerin yasandigi ekonomik bir yarisa itmistir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müsteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin saglanmasiyla gerçeklesebilecektir. Bu da ancak, kuruluslarda, tasarim asamasinda baslayarak üretim , pazarlama ve satis sonrasi hizmetlere kadar tüm asamalari kapsayan ve sürekli gelismeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasiyla olacaktir. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standardlari 1987 yilinda yayimlandigi tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanini bulan milletlerarasi Standardlar haline gelmistir.

TS-EN-ISO 9000 Kalite Standardlari Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasil kurulabilecegini, dokümante edilebilecegini ve sürdürebilecegini göz önüne sermektedir.

ISO 9001 STANDARDLARININ GELISIMI

-1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde);

-1968’de AQAP Standardlari(NATO üyesi ülkelerde);

-1979’da BS 5750(Ingiltere’de);

-1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafindan);

-1988’de EN 29000 standardlari(CEN tarafindan);

-1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardi olarak yayimlandi

-1991’de TS-EN-ISO 9000

-1994’de ISO tarafindan revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994);

-1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayinlandi.

-2000’de 9001:2000 olarak yayimlandi.

-2008'de ISO tarfindan revize edildi ve 9001:2008 olarak yayimlandi.

- 2015' de ISO tarafindan revize edildi ve 9001:2015 olarak yayimlandi.

TS-EN-ISO 9001:2015 standardi su bölümlerden olusmaktadir:

1. KAPSAM

2. ATIF YAPILAN STANDARDLAR

3. TERIMLER VE TARIFLER

4. KURULUSUN BAGLAMI

4.1 KURULUS VE BAGLAMININ ANLASILMASI

4.2 ILGILI TARAFLARIN IHTIYAÇ VE BEKLENTILERININ ANLASILMASI

5. LIDERLIK

5.1 LIDERLIK TAAHHÜT

5.2 POLITIKA

5.3 KURUMSAL GÖREV , YETKI VE SORUMLULUKLAR

 

6. PLANLAMA

6.1 RISK VE FIRSATLARI BELIRLEME FAALIYETLERI

6.2 KALITE AMAÇLARI VE BUNLARA ERISMEK IÇIN PLANLAMA

6.3 DEGISIKLIKLERIN PLANLAMASI

7. DESTEK

7.1 KAYNAKLAR

7.2 YETERLILIK

7.3 FARKINDALIK

7.4 ILETISIM

7.5 DOKÜMANTE EDILMIS BILGI

8. OPERASYON

8.1 OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL

8.2 ÜRÜN VE HIZMETLER IÇIN SARTLAR

8.3 ÜRÜN VE HIZMETLERIN TASARIMI VE GELISTIRILMESI

8.4 DISARIDAN TEDARIK EDILEN PROSES,ÜRÜN VE HIZMETLERIN KONTROLÜ

8.5 ÜRETIM VE HIZMETIN SUNUMU 

ISO 9000  SERISI

ISO 9000 standardlari dört temel standardtan olusmaktadir. Bunlar;

 • TS-EN-ISO 9000 KALITE YÖNETIM SISTEMLERI-TEMEL KAVRAMLAR,TERIMLER
 • TS-EN-ISO 9001:2015 KALITE YÖNETIM SISTEMLERI-SARTLAR
 • TS-EN-ISO 9004 KALITE YÖN.SIS.-PERFORMANSININ IYILESTIRILMESI IÇIN KILAVUZ
 • EN-ISO 19011 KALITE VE ÇEVRE TETKIKI IÇIN KILAVUZ’dur.

KALITENIN TANIMI

 •  Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlari karsilama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamidir.
 • Yapisal özellikler takiminin sartlari yerine getirme derecesi.
 • Kullanima uygunluktur
 • Sartlara uygunluktur.

ISO 9001 ILE ILGILI BAZI TANIMLAR:

PROSES: Girdileri çiktilara dönüstüren birbirleriyle ilgili veya etkilesimli faaliyetler takimi.

ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.

SISTEM: Birbirleriyle iliskili veya etkilesimli elemanlar takimi.

YÖNETIM SISTEMI: Politika ve hedefleri olusturma ve bu hedefleri basarma sistemi.

KALITE POLITIKASI: Bir kurulusun yönetimi tarafindan resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçlari ve idaresi.

KALITE YÖNETIMI: Bir kurulusun kalite bakimindan idare ve kontrolu için koordine edilmis faaliyetler.

SÜREKLI IYILESTIRME: Sartlarin yerine getirilmesi yetenegini arttirmak için tekrar edilen faaliyet.

VERIMLILIK: Elde edilen sonuç ile kullanilan kaynaklar arasindaki iliski.

TOPLAM KALITE YÖNETIMI:

Toplam Kalite Yönetimi, tamamen müsteriye odaklanmis bir isletme kültürünü olusturan tam bir yönetim sistemidir. TKY evrensel bir süreçtir. TKY bir grup etkinligidir ve bireysel olarak gerçeklestirilemez. TKY’de hatalari önlemek ve kaliteye ulasmak, üst yönetimden, isçilere, tedarikçilerden üretim sürecinde görev alan tüm çalisanlarin sorumlulugudur.

Kuruluslarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük saglayan TKY, ancak tüm ilkeleri

(*müsteri odaklilik *üst yönetim liderligi *sürekli gelisme *tam katilim); ile benimsenip uygulanirsa kurulusun dinamizmini ve yapisini gelistirmekte basarili olur.

KALITE YÖNETIM PRENSIPLERI

ISO 9001 standardi Uluslararasi Standard Organizasyonu(ISO); tarafindan ululararasi Standard olarak yayinlanan ve halen Avrupa Toplulugu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arasi Kalite Yönetim Standardidir ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadir.

*Müsteri Odaklilik: Kuruluslar müsterilerine baglidirlar, bu nedenle müsterinin simdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarini anlamali, müsteri sartlarini yerine getirmeli ve müsteri beklentilerini de asmaya istekli olmalidirlar.

*Liderlik: Liderler, kurulusun amaç ve idare birligini saglar. Liderler, kisilerin, kurulusun hedeflerinin basarilmasina tam olarak katilimi oldugu iç ortami olusturmali ve sürdürmelidir.

*Kisilerin Katilimi:Her seviyedeki kisiler bir kurulusun özüdür ve bunlarin tam katilimi yeteneklerinin kurulusun yararina kullanilmasini saglar.

*Proses Yaklasimi:Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildigi zaman daha verimli olarak elde edilir.

*Yönetimde Sistem Yaklasimi: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanimlanmasi, anlasilmasi ve yönetilmesi, hedeflerin basarilmasinda kurulusun etkinligine ve verimliligine katki yapar.

*Sürekli Iyilestirme: Kurulusun toplam performansinin sürekli iyilestirilmesi, kurulusun kalici hedefi olmalidir.

*Karar Vermede Gerçekçi Yaklasim: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanir.

*Karsilikli Yarara Dayali Tedarikçi Iliskileri: Bir kurulus ve tedarikçileri birbirlerinden bagimsizdir ve karsilikli yarar iliskisi, her ikisinin arti deger yaratmasi yetenegini takviye eder.

NEDEN ISO 9001

 • Kurulusta kalite anlayisinin gelisimini,
 • Karin, verimliligin ve Pazar payinin artmasini,
 • Etkin bir yönetimi,
 • Maliyetin azalmasini,
 • Çalisanlarin tatminini,
 • Kurulus içi iletisimde iyilesmeyi,
 • Tüm faaliyetlerde genis izleme ve kontrolü,
 • Iadelerin azalmasini,
 • Müsteri sikayetinin azalmasi, memnuniyetin artmasini saglayan,
 • Ulusal ve uluslar arasi düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli oldugu

Sertifikasyon

ISO 9001 belgesi / Sertifikasinin belgelendirme periyodu / geçerliligi 3 yildir. Geçerlilik süresi boyunca, en az yilda bir kez, standardin gerekliliklerine uygunlugu dogrulamak için bir gözetim denetimi gerçeklestiririz. Sertifikanin süresi dolmadan önce, müsteri kurulus ISO 9001 belgesi / Sertifikasinin yenilenmesi talebinde bulunabilir.

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir