ISO 14001 ÇEVRE YÖNETIM SISTEMI AKREDITE BELGELENDIRME

Gelecek nesillere devredilebilecek daha temiz ve yasanabilir çevre için, genel yönetim sisteminin kurulus içinde bir çevre politikasi gelistirmesi, uygulayarak basariya ulastirilmasi ile ilgili planli faaliyetler bütünü olarak tanimlanan ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgelendirmesi ARTIBEL tarafindan deneyimli denetçi ve uzmanlarca gerçeklestirilmektedir.

20015'de ISO tarfindan revize edildi ve 14001:2015 olarak yayimlandi.

TS EN ISO 14001 : 2015 standardi su bölümlerden olusmaktadir

4.KURULUSUN BAGLAMI

4.1 KURULUS VE BAGLAMININ ANLASILMASI

4.2 ILGILI TARAFLARIN IHTIYAÇ VE BEKLENTILERININ ANLASILMASI

4.3 ÇEVRE YÖNETIM SISTEMININ KAPSAMININ BELIRLENMESI

4.4 ÇEVRE YÖNETIM SISTEMI

5. LIDERLIK

5.1 LIDERLIK VE TAAHHÜT

5.2 ÇEVRE POLITIKASI

5.3 KURUMSAL GÖREV YETKI VE SORUMLULUKLAR

6. PLANLAMA

6.1 RISK VE FIRSAT BELIRLEME FAALIYETLERI

6.2 ÇEVRE AMAÇLARI VE BUNLARA ULASMAK IÇIN PLANLAMA

 

7. DESTEK

7.1 KAYNAKLAR

7.2 YETERLILIK

7.3 FARKINDALIK 

7.4 ILETISIM

7.5 DOKÜMANTE EDILMIS BILGI

8. OPERASYON

8.1 OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL

8.2 ACIL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE

9.PERFORMANS DEGERLENDIRME

9.1 IZLEME ÖLÇME ANALIZ VE DEGERLENDIRME

9.2 IÇ TETKIK

9.3 YÖNETIM GÖZDEN GEÇIRMESI

10. IYILESTIRME

10.1 GENEL

10.2 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTICI FAALIYET

10.3 SÜREKLI IYILESTIRME

 Bazi Önemli TS EN ISO 14000 Serisi Standardlari:

TS EN ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanim Kilavuzu 

TS EN ISO 14004 : 2004 Çevre Yönetimi Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Teknikler Için Genel Kilavuz

EN ISO 19011: 2000 Kalite ve Çevre Tetkiki Için Kilavuz

TS EN ISO 14020: Çevre Etiketleri ve Beyanlari-Genel Prensipler

TS EN ISO 14031 : 2002 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Degerlendirmesi-Kilavuz

TS EN ISO 14040 : 1998 Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Degerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar

ISO 14001 ILE ILGILI BAZI TANIMLAR

SÜREKLI GELISME: Kurulusun, çevre politikasina uygun olarak genel çevre icraatinda gelismeler saglamak çin kurulus çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyilestirilmesidir.

ÇEVRE: Bir kurulusun faaliyetlerini içinde yürüttügü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki toplulugu (flora); hayvan toplulugu (fauna);, insanlar ve bunlar arasindaki iliskileri içinde alan ortamdir.

ÇEVRE BOYUTU: Kurulusun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkilesime giren unsurlaridir.

ÇEVRE ETKISI: Çevrede, kismen veya tamamen kurulusun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayisiyla ortaya çikan, olumlu veya olumsuz her türlü degisikliktir.

ÇEVRE POLITIKASI: Kurulusun, genel çevre icraati ile ilgili niyet ve prensiplerini açiklamak,faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teskil etmek üzere yaptigi beyandir.

KIRLENMENIN ÖNLENMESI: Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altinda tutmak amaciyla yeniden devreye sokmayi, baska isleme tabi tutmayi, islemde degisiklik yapmayi, kontrol mekanizmalarini, kaynaklarin etkin kullanimini, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü islem ve uygulamaya basvurulmasi, malzeme veya ürün kullanilmasidir.

SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA: Kisaca, mevcut ihtiyaçlari gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarini karsilayabilmelerine engel olmadan karsilayarak kalkinmaktir.

HAYAT BOYU DEGERLENDIRME: Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çikan ve dogrudan dogruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanmasi ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir.

TS- EN-ISO 14001 STANDARD PRENSIPLERI

TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardlari bes ana standardtan olusmaktadir.

* Yükümlülük Altina Girme ve Politika: Kurulus çevre politikasini tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine baglilik haahhüdünde bulunmalidir.

* Planlama: Kurulus faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarini belirlemeli, bunlarin önemli olanlarini seçmelidir. Taahhütlerini gerçeklestirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulasmak için gerçeklestirecegi faaliyetleri programlamilidir.

* Uygulama ve Islem: Kurulus, çevre politikasini gerçeklestirmek, amaç ve hedeflerine ulasabilmek maksadiyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizmasi gelistirmelidir.

* Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kurulus, çevre icraatini ve bu icraattaki basari derecesini ölçmeli, izleyip degerlendirmelidir.

* Gözden Geçirme ve Gelistirme: Kurulus, genel çevre icraatini ve bu icraattaki genel basari derecesini gelistirmek amaciyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak gelistirmelidir.

NEDEN TS EN ISO 14001 :

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardi ile bilinmektedir ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardindan sonra Uluslararasi kuruluslarda taninmasi ve uygulanmasi çok hizli olmustur.

ÇYS nin kuruluslarda gelistirilmesinin amaci;

* Ulusal ve/veya uluslararasi mevzuatlara uyumun artirilmasi

* Çevresel performansin artirilmasi

* Market Stratejileri:

* Uluslar arasi rekabette avantaj saglamasi

* Firma itibar ve Pazar payinin artirilmasi

* Maliyet kontrolünün gelistirilmesiyle masraflarin azaltilmasi ve verimliligin artirilmasi

* Acil durumlara (deprem,yangin, sel vb.); ve kazalara karsi hazirlikli bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olaylarin azaltilmasi

* Kirliligin kaynaktan baslayarak kontrol altina alinmasi ve azaltilmasi

* Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu saglanmasi

* Izin ve yetki belgelerinin alinmasinin kolaylastirilmasi

ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanilan ortak bir dil oldugundan global pazarda kabul edilirligin saglanmasi

Sertifikasyon

ISO 14001 belgesi / Sertifikasinin belgelendirme periyodu / geçerliligi 3 yildir. Geçerlilik süresi boyunca, en az yilda bir kez, standardin gerekliliklerine uygunlugu dogrulamak için bir gözetim denetimi gerçeklestiririz. Sertifikanin süresi dolmadan önce, müsteri kurulus ISO 14001 belgesi / Sertifikasinin yenilenmesi talebinde bulunabilir.

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir