PARATONER MUAYENE

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereği zorunlu tutulmuştur. 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve 25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İş Ekipman¬larının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği dış yıldırımlık sistemlerinin yılda bir defa olmak üzere periyodik denetiminin yapılması gerekmektedir. Yürürlükteki Yönetmelikler Gereğince; E.M.O tarafından yetkilendirilmiş (SMM, Topraklama Yetkilendirme Belgesi) elektrik mühendisi ve teknisyenlerden oluşan kadromuz ile yürürlükteki TS EN 62305 standartına uygun olarak paratoner tesisatınızda ilgili kontrol ve ölçümleri kalibrasyonlu cihazlarla gerçekleştirerek tarafınıza Paratoner Kontrol ve Ölçüm Raporu ve Paratoner Kapsama Alanı Krokisidüzenlemekteyiz. Dış Yıldırımlık Tesisatı (Paratoner) periyodik muayenesi aşağıdaki hususlar içeriğinde yapılmaktadır; 1.Paratoner İzolasyon Düzeyinin Kontrolü 2.Direk sağlamlığı, çatı direği boyu ve mekanik şartlarının kontrolü 3.İniş iletkenlerinin paratonerle bağlantı noktaları, iletken kesitleri ve iletken güzergahının kontrolleri 4.Koruma borusu tesis edilip edilmediği, standartlardaki koşulları sağlayıp sağlamadığının kontrolü 5.Test klemensinin konumu ve korunma düzeyinin kontrolleri 6.Tespit kroşelerinin malzeme cinsi ve aralarındaki mesafenin uygunluğunun kontrolü 7.İndirme iletkenlerinin topraklama sistemine bağlantısının kontrolü 8.Topraklama Geçiş Direncinin, TS EN 62305 standartları referans alınarak uygunluğunun kontrolü

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir