DEPOLAMA TANKLARI PERIYODIK KONTROLLERI

Kizgin yag kazanlari saniyede yüksek sicakliklara ihtiyaç duyulan proseslere isi transferi için kullanilir. Kizgin yag kazanlari yatik ve dik tip olarak iki sekilde imal edilir.

6331 sayili “Is Sagligi ve Güvenligi Kanunu” uyarinca çikarilan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren “Is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Güvenlik Sartlari Yönetmeligi “ne göre, Ek III Bakim, Onarim ve Periyodik Kontrol ile Ilgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi geregi; “Periyodik muayene araligi ve kriterleri standartlarda aksi bir sekilde belirlenmemis is ekipmanlarinin periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçinin öngördügü aralik ve kriterlerde yapilir ibaresi yer almaktadir. Bu hususlar, imalatçi tarafindan belirlenmemisse is ekipmaninin periyodik muayene & kontrol, bulundugu isyerindeki ortam kosullari, kullanim sikligi ile kullanim süresi gibi bazi faktörler göz önünde bulundurularak, yapilacak risk analizi ve degerlendirmesi sonuçlarina göre, belirlenecek araliklarda yapilmalidir. Belirlenen periyodik muayene araliginin ilgili Yönetmelikte olasi durumlar disinda bir yili asmamasi gerekir.” hükmündedir.

Kizgin Yag Kazani kullanim sikligina göre yilda en az “1” kere veya daha fazla araliklarla olmak kosulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptirilmasi kanunen zorunludur.

ARTIBEL basinçli kaplar ve kazanlar periyodik kontrolleri gerçeklestirmek üzere akredite olmus A Tipi Muayene kurulusudur.

ARTIBEL basinçli kaplar ve kazanlar periyodik kontrollerinde uzmanlasmis mühendis ve tekniker kadrosuyla sektöre hizmet vermektedir.

Is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Güvenlik Sartlari Yönetmeligi Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’nin kizgin yag kazani periyodik kontrollerini içeren bölümü;

 

 

Tablo-1: Basinçli kap ve tesisatlarin periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek baslik:RG-23/7/2016-29779) (2)  

 

 

(Degisik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKIPMAN ADI

KONTROL PERIYODU

(Azami Süre)

(Ilgili standartin ön-gördügü süreler sakli kalmak kosulu ile)*

 

PERIYODIK KONTROL KRITERLERI

(Ilgili standartlar asagida belirtilmistir.)**

Buhar kazanlari

Standartlarda süre belirtilmemisse

1 Yil

TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS 377-5 EN 12953-5 standartlarinda belirtilen kriterlere uygun olarak yapilir.

 

 (**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmis olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeligin yayimi tarihinden sonra yayimlanan konuyla ilgili standartlarin da dikkate alinmasi gerekir. Kapsami periyodik kontrolle sinirli olmayan standartlar için periyodik kontrole iliskin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktir.

 

 

 

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir