TARAFSIZLIK TAHAHÜDÜ

TARAFSIZLIK BAĞIMSIZLIK GİZLİLİK ve SORUMLULUK TAAHHÜDÜ

Artıbel Yönetimi 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, ISO 17020, ISO 17021-1, ISO 22003 ve ISO 27006 standartları doğrultusunda sunduğu belgelendirme, muayene, gözetim, uygunluk değerlendirme belgelendirme ve eğitim hizmetleri için tarafsızlık bağımsızlık gizlilik ve sorumluluk ile ilgili taahhütlerini aşağıda vermiştir.

 •  Artıbel’in sunduğu tüm hizmetlerden ilgili olan tüm kişi/kurum/kuruluşlar yararlanabilir. 
 • Artıbel, hiçbir kişi/kurum/kuruluşa herhangi bir konuda (özellikle ücret politikası ve kararlarda); ayrımcılık yapılmayacak, hizmetlerinin tüm aşamalarında bağımsız, tarafsız ve objektif davranacaktır.
 • Hizmet talebinde bulunan kuruluşların Artıbel’ e ücret ödemesi, belgelendirmeye hak kazandıkları demek değildir.
 • Hizmet süreçlerinde görev alan personel, muayene uzmanı, denetçi, teknik uzman ve komitelerin kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstermeleri sağlanacaktır.
 • Artıbel üst yönetimi Belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme kararlarının alınmasında hiçbir şekilde baskı veya etki oluşturmayacaktır.
 • Hizmet süreçlerinde görev alan tüm personelimiz verdikleri kararlarda bağımsızdır.
 • Bağımsızlığımız, tarafsızlığımız ve objektifliğimiz hakkında şüphe uyandırabilecek; ticari, mali, idari ve diğer herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacaktır.
 • Hizmetlerimizden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş ve muayene hizmeti verilmiş kuruluşların sayısına bağlı değildir.
 • Bizimle ticari ilişkisi olan tüm kuruluşların saygınlığını zedeleyecek her tür davranıştan kaçınacaktır.
 • Hizmetlerinde diğer belgelendirme şirketleri ile ortak hareket edilmeyecektir.
 • Artıbel’in sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşlar belgelendirilmeyecek, muayene ve uygunluk değerlendirme hizmeti sunulmayacak ve şirket ortaklarının başka kuruluşlar ile yaptıkları ortaklıklar akreditasyon kurumuna bildirilecektir.
 • Artıbel yönetim sistemi, muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri danışmanlığı sunmayacak ve/veya sağlamayacaktır.
 • Danışmanlık yapan dış denetçilerimizin Artıbel in tarafsızlığına, bağımsızlığına olumsuz etki etmesine şirket içi uygulamalar (tarafsızlık sözleşmeleri ve her denetim öncesi yapılan denetçi atamaları ve atama da alınan tarafsızlık taahhütleri vb.); ile izin verilmeyecektir.
 • Artıbel politikasında, taahhütlerinde yapmış olduğu beyanları hedefler ile destekleyecek ve hedeflerini sürekli takip edecektir.
 • Artıbel pazarlama ve reklam faaliyetlerini, yönetim sistemi ve uygunluk değerlendirme danışmanlığı yapan kuruluşların faaliyetleriyle bağlantılı olarak pazarlamayacaktır.
 • Hizmetlerimizin verimli ve sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan mali kaynaklar, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli korunacak ve devamlılığı sağlanacaktır.
 • Artıbel’in hizmet sunduğu tüm kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve doküman gizli kalacak ve her tür bilgi, belge ve dokümanın güvenliği sağlanacaktır. İlgili kamu idaresi ve Turkak dışında üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır.
 • Artıbel ve personeli uygunluğu değerlendirilen ve/veya muayene edilen ögelerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı nede bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmayacaktır.

Belgelendirme muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde tarafsızlık bağımsızlık gizlilik ve sorumluluk ilkelerine uyacağımızı taahhüt eder, Belgelendirme muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yapılmasında, tarafsızlık bağımsızlık gizlilik ve sorumluluğun öneminin anlaşıldığını, çıkar çatışmasının yönetildiğini, oluşturulan yönetim şekli, organizasyon yapısı, kalite politikası, ahlaki kurallar, bağımsızlık risk analizi, planlanan eğitimler ve benzeri şirket içi uygulamalar ile garanti altına aldığımızı ve Belgelendirme muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin objektifliğinin sağlandığını beyan ve taahhüt ederiz.

                                                                                 

 

Saygılarımla

GENEL MÜDÜR

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir