Select Layout

Backgrund Pattern

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

TrendBiz Color

#

GÖZLE MUAYENE

GÖZLE MUAYENE ( VT );

Tahribatsız muayene (NDT); yöntemlerinin en eskisidir. Gözle Muayene, test edilecek malzemenin direkt göz veya ara ekipmanlar kullanılarak kontrol edilmesidir. Bu yöntem, metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir.

Gözle Muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır.

Test edilecek malzemenin gerekli standartlara göre çıplak gözle  veya  kaynak kumpası, el feneri, büyüteç vs gibi gereçlerle yapılan muayenelerdir.
Muayene yüzeylerine ulaşabilirlik durumuna göre gerektiğinde endoskoplar gibi yardımcı gereçler de kullanılarak uygulanabilir.
En önemli gereksinimi ışık miktarının kabul edilebilir seviyede olmasıdır. Test yapılmadan önce yüzey temizlenmeli ve yeterli ışık sağlanarak kontrol edilmelidir.

Kullanılan EN ve ISO Standardları
 Genel:
EN 13018 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene-Genel kurallar

ISO 3057 - Tahribatsız muayene - Metalografik replika tekniği ile yüzey muayenesi

EN ISO 3058 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene için yardımcı malzemeler - Düşük büyütmeli büyüteçlerin seçilmesi

EN 13927 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene – Teçhizat

EN 1330 -10 - Tahribatsız muayene - Terminoloji - Bölüm 10: Gözle muayenede kullanılan terimler
 

Kaynaklar:

EN ISO 17637 - Ergitme kaynaklarının tahribatsız muayenesi - Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayenesi

EN ISO 5817 - Kaynak - Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç); birleştirmeler - Kusurlar için kalite seviyeleri

Dökümler:

EN 1370 - Çelik dökümlerin yüzey kalitesi için gözle muayene

Diğer Standartlar

• ASME Sec. I                     • ASME Sec. V                    
• ASME Sec. VIII                 • ASME B31.1 
• ASME B31.3                     • ASME B31.8
• API 5L                               • API 1104
• AD Merkblatt HP 5/3         • AWS D1.1

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir