ASANSÖR CE BELGELENDİRME

ASANSÖR CE BELGESİ

CE Uygunluk İşareti:Üreticinin, ilgili teknik düzenleme/düzenlemelerden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir.

Teknik dosya:Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve ürünün tasarım, üretim ve/veya çalışması ile ilgili bilgileri içeren dosyayı ifade eder.

Asansör Yönetmeliği:İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirten bir Yönetmeliktir.

Asansörlerde CE İşaretleme: “CE” uygunluk işareti "CE" baş harflerinden oluşmalıdır:

 

CE uygunluk işaretinin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde, yukarıdaki çizimde verilen oranlara uyulmalıdır. CE uygunluk işaretinin değişken biçimleri de aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden küçük olamaz. Bu asgari boyut, küçük boyutlu güvenlik aksamları için göz ardı edilebilir. “CE" uygunluk işaretini müteakip, Asansör için (Tüm sistematik türleri için) işlemleri yapanlar UDEM kimlik numarası iliştirmelidir.

 

CE Belgesi nedir?

 

CE Sertifikası, ürünlerin temel asgari ve güvenlik gereklerini karşıladığını, canlı ve cansız varlıklara karşı bir risk taşımadığını ya da varsa riski belirten ve minimum seviyeye inmesi için çeşitli test ve denetimden geçen ürünlere verilen ve AB Yönetmeliklere uyumluluğu gösteren belgeye denir.
Ce Belgesi taşıması zorunlu ürün grupları bulunmaktadır. Bunlardan biri de Ce Sertifikası 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğidir. 

Asansör Ce Belgesi 2014/33/AB yönetmeliğinin temel amacı, yüklerin veya insanların taşınması için kullanılan ve güvenlik ile ilgili tüm şartları yerine getirip piyasaya çıkmadan önce tüm şartların yerine getirilmesini sağlamaktır.

Asansör Ce Sertifikası 2014/33/AB yönetmeliği kapsamına giren tüm asansörlerin asgari güvenlik ve sağlık şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde asansörlerin piyasaya sunulmaları mümkün değildir. Üretimini veya satışını yaptığınız asansör ürünlerinizi piyasaya sunmak için Ce Sertifikası almanız zorunludur ayrıca AB ülkelerinde ürettiğiniz asansörün piyasaya satışını yapmak istiyorsanız Ce Sertifikası zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu yönetmelik Asansörün gerektiği şekilde monte edilmesi veya amaca uygun kullanılması ve güvenlik gereklerinin sağlanması, tehlike risk oluşturmaması sonucunda piyasaya sunulmalarını sağlayan tüm önlemleri alır.

ARTIBEL, uzman kadrosuyla montajını yapmış olduğunuz asansörlerinize ilgili yönetmelik(2014/33/AB) kapsamında CE Uygunluk Değerlendirme Hizmeti faaliyetlerini sürdüren 2742 NB numaralı %100 Yerli Onaylanmış bir kuruluştur.

Ürünlere Ce İşareti iliştirilmesi için öncelikle tabi olduğu yönetmelik kapsamındaki şartların yerine getirilmesi gerekir. Aşağıda Asansör Ce Belgesi ile ilgili bazı şartlar ve tanımlar bulunmaktadır.

Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi İle Tasarım İncelenmesine Dayalı Uygunluğu (Ek-XI Modül H 1)

 

Asansörün tam kalite sistemi ile uygun hallerde, asansörlerin, 2014/33/AB Ek-I’ de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasını sağlayan asansör tasarımını değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işlemidir.

Modül H1 Belgesi, 2014/33/AB asansör yönetmelik kapsamında bulunan harmonize EN 81-1/2 (Eylül 2017’den sonra EN 81-20) standardına uygun olarak, tam kalite güvence sistemi ile monte edilen asansör denetimi sonucu elde edilen belgelendirmedir.

Asansör firmalarının, tasarım konusunda sınırlamaları olmaksızın istedikleri tipte sınıfa göre elektrikli ve hidrolik asansörler yapabilmesini sağlayan tam kalite güvence sistemi belgesidir.

Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B) Ek-IV-B

 

AB tip incelemesi, onaylanmış kuruluşun asansör güvenlik aksamlarının teknik tasarımını incelemesine ve teknik tasarımının Ek-I’ de yer alan uygulanabilir temel sağlık güvenlik gereklerini karşıladığını onaylanmasına ve doğrulanmasına; asansörlerde temsil eden numunesinin değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

Modül B belgesi ile belli sayıda asansör tipleri yapılabilir. Bu tiplerin dışına çıkılamaz. Bu tipler genellikle Elektrikli Direk (Düz Askı), Elektrikli Endirek (Palangalı) ve Hidrolik Endirek (Semer karkas) dır. Firma denetim esnasında her bir tip için asansör göstermek zorundadır.

Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E) Ek-X

Ürün kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, onaylanmış kuruluşun, AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tipe uyumlu olan veya Ek- XI’ e göre onaylı tam kalite güvence sistemi altında tasarlanan, monte edilen ve Ek-I’ de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan asansör için, asansör monte edenin ürün kalite sistemini değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işlemlerinin bir bölümünü oluşturur.

Asansör firması kendisinin belirlemiş olduğu komponent listesi ve tiplerinin dışına onaylanmış kuruluştan komponent değişikliği onayı almadan kullanamaz. Gözetimde değiştirmek istediği tipleri ve komponentleri belirtirse değiştirilebilir

Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D) Ek-XII

 

Asansörün imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, asansörün AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tipe uyumlu olmasını veya EK-XI’e göre onaylı kalite sistemi altında tasarlanmış ve imal edilmiş bir asansörle uyumlu ve Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak şekilde, asansör monte edenin imalat kalite güvence sisteminin onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirildiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Tip Uygunluğu (Modül G) Ek-VIII

 

Birim doğrulamaya dayalı uygunluk, onaylanmış kuruluşun bir asansörün, Ek-I ‘ de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlayıp sağlamadığını değerlendirdiği bir uygunluk değerlendirme işlemidir.

Özet olarak her bir asansöre verilen tekil bir belgedir. Modül B + E belgesi olan firmalar asansöründe risk analizi gerektirecek bir durum olduğunda Modül G belgesi alarak risk analizi işlemini tamamlar. Firmalar Modül G için teknik dosyayı yapmak ve Risk analizini kendi bünyesinde yapmak durumundadır.

Modül G Belgesi, bakım firmalarının TSE/HYB alabilmesi için düşük maliyet sağlar.  Modül B+E Belgesi’ne sahip firmalar karşılaştıkları risk analizi durumlarında (alçak tavan, yetersiz kuyu dibi, yetersiz kuyu üstü hacmi vb.) Modül G ile yeşil etiket ve tescillerini alabilirler. Modül B+E kullanan firmalar, belirttikleri malzemelerin dışına çıkmak zorunda kaldıklarında veya sahip olduğu tiplerden farklı bir asansör yaptıklarında Modül G Belgesi ile tescillerini yapabilirler.

Asansörlerin Son Muayenesi Ek-V

 

Son muayene, AB tip inceleme belgesine tabi olan veya Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan onaylı kalite sistemine göre tasarlanan ve monte edilen asansörün, onaylanmış kuruluş tarafından onaylandığı ve belgelendirildiği uygunluk değerlendirme işlemlerinin bir bölümünü oluşturur.

Not: Tüm uygunluk değerlendirme başvuruları sadece asansörü monte eden veya onun yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir.

 

 

 

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir