ULTRASONİK MUAYENE

ULTRASONİK MUAYENE (UT);

Ultrasonik muayene, tahribatsız muayenenin (NDT);  temel metotlarından biri haline gelmiştir. Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla( 0,1- 20 MHz);  malzeme kontrol yöntemidir. Ultrasonik dalgaların, malzeme içi hataların tespitinde kullanılır. Ultrasonik muayenede Prob tarafından algılanan dalgalar elektrik sinyallerine dönüştürülür ve katod ışınları tübü ekranında malzeme içyapısının habercisi olan yankılar halinde görülür. Ekran üzerindeki gözlenen yankıların konumları ve genlikleri hatanın bulunduğu yer ve boyutları hakkında bilgi vermektedir.

Ultrasonik muayenede, kaynaklarda, curuf kalıntıları, gözenek, çatlak, yan cidara kaynamama ve yetersiz nüfuziyet gibi iç kaynak hatalarının bulunmasında kullanılır.

Ultrasonik muayenede döküm hataları,laminasyon, korozyon kalınlık ölçümü bu metodla yapılır.Kalınlık ölçümü bir ultrasonik muayene metodudur.

Ultrasonik muayene ve değerlendirmeler, ISO EN 9712 ve SNT-TC-1A standartlarına göre vasıflandırılmış Ultrasonik Test Seviye-2 uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır.

Ultrasonik Muayenede Uygulanacak sektörler;

Yükleme / Sevk Öncesi Enerji Santralleri Ekipmanları (Kazanlar, Basınçlı Kaplar, Depolama Tankları, Boru Hatları);

Kimyasal ve Petrokimyasal İşleme Tesisleri

Kazanlar ve Basınçlı Kaplar

Tanklar ve Tank Çiftlikleri

Boru İmalatı ve Boru Hatları

Metal Kalıplı Ürünler (Metalik Borular, Metalik Levha ve Plakalar);

Sondaj Boruları

Kaynaklı İmalat

Metal Yapılar

İnşa Alanları

Kullanılan EN ve ISO Standardları
Genel:
EN ISO 16810 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Genel kurallar
EN ISO 16811 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Hassasiyet ve aralık ayarı
EN ISO 16823 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Geçiş tekniği
EN ISO 16826 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Yüzeye dik süreksizliklerin muayenesi için
EN ISO 16827 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Kusurların karakterizasyonu ve boyutlandırılması
EN ISO 16828 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Süreksizliklerin belirlenmesi ve ölçülendirilmesi için bir metot olarak uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği (TOFD);
EN 12668 -1 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 1: Cihazlar
EN 12668 -2 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 2: Problar
EN 12668 -3 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 3: Birleşik teçhizat
EN ISO 2400 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.1 için özellikler
EN ISO 7963 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.2 için özellikler
EN ISO 5577- Tahribatsız muayene - Terminoloji - Bölüm 4: Ultrasonik Muayenede Kullanılan terimler

Kaynaklar:

EN ISO 11666 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Kabul seviyeleri
EN ISO 23279 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Kaynaklardaki belirtilerin karakterizasyonu
EN ISO 17640 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayenesi - Teknikler,deney sınırları ve değerlendirme
EN ISO 10863 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği kullanımı (TOFD);
EN ISO 22825 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Östenitik çelikler ve nikel tabanlı alaşımlarda kaynakların muayenesi

Dökümler:

EN 12680-1 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 1: Genel amaçlı çelik dökümler
EN 12680-2 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 2: Yüksek gerilmelere maruz kalacak çelik döküm bileşenler
EN 12680-3 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 3: Küresel grafitli demir dökümler

Çelik dövmeler:

EN 10228-3 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 3: Ferritik veya martenzitik çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi
EN 10228-4 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 4: Östenitik ve östenitik-ferritik paslanmaz çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi

Çelik çubuklar:
EN 10308 - Tahribatsız muayene - Çelik çubukların ultrasonik muayenesi

Abone olun

Güncel bilgiler E Mailinize gönderilecektir